KONSULTACJE

Jeśli doświadczasz trudności, utknięć, konfliktu - zapraszam Cię do Pracowni Lawenda na spotkania.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE TRWAJĄ:

50 - 60 min.

dla młodzieży i dorosłych

30 min.

dla dzieci

90 min.

wsparcie w kryzysie

Pracuję holistycznie, łącząc sferę myśli, uczuć i zachowań.

Konsultacje prowadzę w następujących nurtach:

Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT)

Jest nakierowana na odkrywanie i uczenie się jak żyć w sposób zgodny z osobistymi wartościami przy jednoczesnym rozwijaniu elastyczności psychologicznej i uważności. Twórcą tego podejścia jest Steven C. Hayes.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

(ang. solution focused brief therapy)
Terapia skoncentrowana na osiągnięciu określonego przez klienta celu, a nie analizie problemu czy deficytów, które uświadomiły mu potrzebę szukania wsparcia. Jego twórcami są Steve de Shazer i Insoo Kim Berg.

Transkulturowa psychoterapia pozytywna

Do 2017 nazywana psychoterapią pozytywną, jest podejściem humanistyczno – psychodynamicznym. Jej twórcą jest Nosrat Peseschkian. Głównym założeniem transkulturowej psychoterapii pozytywnej jest pozytywna wizja człowieka, zgodnie z którą każda osoba ma dwie immanentne zdolności: do uczenia (nabywania wiedzy i nauczania) i do miłości (kochania i przyjmowania miłości).